Přednášková činnost

Spolupracujeme s Českým svazem záhradkářů. Přednášeli jsme pro školitele ZO ČSZ v Poděbradech. Pravidelně přednášíme pro Teplickou organizaci ČSZ. Specializujeme se na přednášky o méně pěstovaných ovocných dřevinách.